_ wijn gegevensbestand systeem
_ SQL relationeel gegevensbestand

 
 

_ inleiding

_ JK wijn nemen klant dienst ernstig. _ wij voelen het ons plicht te leveren de hoog kwaliteit wijn terwijl ver*strekken de hoog klant tevredenheid. _ ons huidig klant terugkoppeling hebben ont*hullen een overvloed van probleem in ons binnen verrichting. _ de wijn groot, maar de klant dienst niet. _ draaien de bedrijf in een eerbiedigen zaken wij ver*eisen te aan:bieden meer aan de klant toen groot wijn en goed prijs. _ de eerste stap in reorganiseren de bedrijf te ont*wikkelen een gegevensbestand dat niet alleen op:heffen werknemer motivatie en efficiency, maar ver*strekken een beter markt voor klant te voordeel halen. _ als ons klant gelukkig wij gelukkig, en als taak kunnen vol*tooien meer efficiënt en gemakkelijk, de gelukkig iedereen.

_ wanneer klant hebben een zorg of vraag over een orde, niemand willen te graven door stapel en stapel van papier te vinden de recht rekening. _ wanneer werknemer willen te vinden uit de e-mail adres van een klant, de taak niet gemakkelijk. _ deze eenvoudig voorbeeld enkel een daling in de emmer verge*lijken aan de bedrag van probleem een gegevensbestand op:lossen. _ het een geen-brainer-nr dat een elektronische handel bedrijf zoals JK wijn ver*eisen te uit:voeren een douane gegevensbestand dat ver*vullen de behoefte van klant, leverancier en werknemer.

_ probleem werkingsgebied

_ ons gegevensbestand richten de probleem van handhaven gegeven integriteit. _ het ver*strekken gemakkelijk opslag van gegeven in één centraliseren plaats. _ het minimaliseren de ruimte ver*eisen, en laag opslag en hardware kosten. _ het vergemakkelijken gegeven integriteit, in dat daar slechts één reeks van gegeven, in plaats van dubbel gegeven uit:spreiden over veelvoudig gegevensbestand. _ klant niet moeten ongerust maken over opdracht geven iets dat uit - van - voorraad, omdat de gegevensbestand constant bij:werken ons website met huidig inventaris. _ het ver*strekken een klant en beheerder een beter manier te vinden de informatie zij ver*eisen.

_ klant tevredenheid de belangrijkst doel van ons gegevensbestand. _ zij hebben de capaciteit te onder*tekenen omhoog voor een lidmaatschap aan één van de wijn club of voor een basis kopen rekening. _ na onder*tekenen omhoog zij hebben de vermogen te kopen wijn van ons enorm inzameling van fijn Californisch wijn. _ kunnen te vinden, sorteren, en organiseren gegeven efficiënt ook tevreden:stellen de beheerder van de gegevensbestand. _ Kimi en Jeff de enig twee met toegang te manipuleren de gegevensbestand en hebben toegang aan vertrouwelijk informatie. _ daar vrij een weinig gegeven in de gegevensbestand, zodat efficiënt organisatie essentieel.

_ ons gegevensbestand hopelijk een groot inzameling van gegeven be*vatten klant, orde, product, en leverancier. _ de klant entiteit op:slaan ver*schepen adres, contact info, lidmaatschap info, en verslag van klant commentaar en vraag. _ de orde entiteit be*vatten alle orde verslag. _ de product entiteit op:slaan verslag van alle de wijn wij momenteel hebben in voorraad met inbegrip van hun prijs, variëteits, uitstekend, benaming, alcohol alcoholgehalte, datum wij zetten de wijn omhoog voor verkoop, klant classificatie, en suggestie voor voedsel te genieten met elk wijn. _ bovenkant ver*kopen wijn ook om*vatten in de product entiteit, dat een af:leiden attribuut van orde. _ ons leverancier entiteit be*vatten elk van ons leverancier contacteren info, aankoop aankoopprijs, aankoop datum, ver*schepen kosten en divers info op leverancier.

_ beperking op de gegeven in de gegevensbestand strikt af:dwingen en tot beheer te beslissen. _ sommige beperking kunnen om*vatten belangrijk wet zoals maximum verkoop van alcohol aan elk klant. _ wettelijk drinken leeftijd een beperking. _ de beperking niet beperken aan wat ver*melden hierboven, maar bij de discretie van beheer te toe:voegen of veranderen.

_ de klant onder*tekenen omhoog voor een rekening en hopelijk kopen sommige wijn. _ alvorens beëindigen de aankoop de gegevensbestand controleren te ervoor zorgen daar huidig voorraad van wat zij opdracht geven. _ als daar, de inventaris automatisch bij:werken te tonen de nieuw voorraad niveau. _ een ander transactie voor:komen wanneer wij binnen:gaan gegeven over nieuw leverancier en telkens als wij kopen iets van een leverancier. _ wanneer wij hebben nieuw inventaris wij moeten bij:werken ons gegevensbestand te ver*strekken info op de nieuw product. _ wij hopen te op:zetten automatisch alarm aan wanneer een wijn hebben in voorraad ook lang, en moeten zetten op verkoop.
_ daar veel zoeken informatie bij ons vinger uiteinde zodra de gegevensbestand uit:voeren. _ als beheerder, wij houden te hebben rapport van verkoop voor elk dag, nieuw klant rapport, inventaris dat uit - van - voorraad, en nieuw klant commentaar en vraag. _ wij ook houden te kennen welk leeftijd leeftijdsgroep, plaats en type van wijn ons frequent klant kopen voor op de markt brengen campagne. _ enkele het meest succesvol bedrijf op de Internet niet alleen gelukkig, zij hebben strategisch op de markt brengen campagne dat zij tewerk:stellen te richten hun markt efficiënt met hoogte terugkeer op hun investering. _ de vraag dat klant houden te kunnen te in werking stellen onderzoek op ons website te kiezen wijn zij houden te kopen. _ deze om*vatten onderzoek voor wijnoogst, prijs, variëteits, wat op verkoop, aanbeveling, en best bestseller. _ in bijna elk deel van de transactie online, de klant toegang hebben ons gegevensbestand.

_ dit project toe:staan JK wijn ons te bewaren geld door bewaren tijd en meer efficiënt. _ als wij het juist de eerste tijd wij niet moeten besteden tijd en geld ont*wikkelen een gegevensbestand laat, of be*vestigen probleem dat voor:komen in de toekomst. _ daarom de concurrerend voordeel liggen meestal in termen van werknemer en klant tevredenheid. _ met een groot gegevensbestand ons klant op:merken de verschil en wij hebben een hoog waarschijnlijk van herhaling klant. _ en werknemer meer tevreden:stellen, daarom meer motiveren te helpen de bedrijf slagen. _ ook als wij beslissen aan niet alleen ver*kopen ons product op lijn, maar ook ver*kopen hen in de opslag, wij reeds hebben een functioneren gegevensbestand wij kunnen gebruiken. _ wij kunnen te gebruiken betrouwbaar en nuttig gegeven te helpen ons bedrijf beginnen regelmatig. _ ons concurrentie besteden meer tijd en geld houden spoor van gegeven terwijl wij be*reiken markt marktaandeel.

_ ER diagram

_ de entiteit van de gegevensbestand klant, orde, product, verzending en leverancier. _ orde lijn de enig associatief entiteit. _ een entiteit een persoon, plaats, voorwerp, gebeurtenis of concept in de gebruiker milieu over dat de organisatie wensen te handhaven gegeven. _ de klant en leverancier entiteit de twee gegevensbestand van mensen impliceren in om het even welk geven transactie. _ de orde en verzending entiteit gebeurtenis dat voor:komen langs de proces van maken een verkoop. _ de product entiteit een lijst dat houden spoor van de wijn inventaris. _ de orde lijn een associatief entiteit omdat het met elkaar in verband brengen orde en product maar ook hebben zijn eigen attribuut.

_ de attribuut van dit diagram om*cirkelen. _ elk attribuut vertegenwoordigen een bezit of kenmerk van een entiteit. _ de onder*strepen attribuut de identificeren attribuut dat gebruiken te uniek identificeren elk entiteit. _ bijvoorbeeld, elk klant geven een klant I.D. dat nooit veranderen, en gebruiken te uniek identificeren dat klant in ons gegevensbestand. _ de ander attribuut van de klant entiteit naam, adres, datum van geboorte, e-mail adres en wachtwoord. _ elk van deze attribuut toe:staan ons te houden spoor van ons klant, en toe:laten ons te identificeren hen. _ wij kunnen te op:slaan meer informatie over ons klant in het algemeen. _ de datum van geboorte attribuut belangrijk te ver*krijgen wegens drinken leeftijd verordening. _ de wachtwoord entiteit kiezen door de klant opdat hen te registreren in hun online rekening. _ dit geven hen toegang aan klant slechts Web pagina en ook ver*snellen hun controle proces wanneer kopen een product.

_ de orde entiteit gegevensbestand be*vatten een uniek orde I.D. en de orde datum. _ de orde lijn entiteit slechts hebben één attribuut dat hoeveelheid. _ wanneer een klant maken een aankoop de hoeveelheid houden in de orde lijn lijst en de datum en orde identiteitskaart deel van de orde lijst. _ de informatie over de product inventaris op:slaan in de product gegevensbestand.

_ de attribuut associëren met de product entiteit prijs, alcohol alcoholgehalte, benaming, wijnoogst, beschrijving, variëteits, en naam. _ de klant classificatie attribuut een multi-valued attribuut dat be*vatten alle de klant classificatie voor elk wijn. _ de identificeren attribuut de staaf streepjescode van elk wijn dat uniek identificeren de wijn van elkaar. _ elk wijn hebben een benaming attribuut dat specificeren waar de druif kweken. _ de wijnoogst attribuut specificeren de jaar dat de druif kweken. _ de variëteits attribuut de type van druif (s) gebruiken te maken de wijn. _ en de alcohol percentage eenvoudig de alcohol alcoholgehalte van elk wijn.

_ de volgende entiteit verzending. _ dit entiteit be*vatten de verzending I.D. en verzending datum. _ deze be*horen verzending van product van leverancier aan ons pakhuis. _ de verzending I.D. de uniek herkenningsteken voor dit entiteit. _ de volgende entiteit leverancier. _ de leverancier entiteit de laatste entiteit en het hebben vier attribuut. _ zij leverancier I.D., dat de uniek herkenningsteken, naam, adres, en e-mail adres.

_ de leverancier hebben een verhouding met verzending. _ de verhouding tussen deze twee entiteit wijzen de transactie tussen hen. _ de verzending belangrijkheid verplicht, en de leverancier entiteit hebben een belangrijkheid van facultatief velen. _ met andere woorden, elk verzending kunnen ver*zenden door slechts één leverancier, en leverancier kunnen ver*zenden zo veel verzending zoals ver*eisen. _ een ander verhouding in ons ER diagram tussen verzending en product. _ dit verhouding noemen om*vatten, daarom wij kunnen herformuleren dit verhouding in Engelsen als volgt; _ een verzending om*vatten minstens één product, en om het even welk aantal van product kunnen om*vatten in een verzending. _ tenslotte, de laatste verhouding tussen de orde en klant entiteit, en roepen plaats. _ EEN klant kunnen plaatsen om het even welk aantal van orde, maar elk orde kunnen slechts van één klant.

_ daarna > 2 3

_ met elkaar in verband brengen

_ [ elektronische handel winkelen kar software ]
_ [ slim huis technologie ]
_ [ Leapfrog en Powertouch ]
_ [ Internet radio verwezenlijking ]
_ [ druk - gevoelig etiket afval ]

_ onderwerp

_ [ technologie zaken ] [ computer techniek ] [ elektro elektrotechniek ] [ selecteren onderwerp ]